Oscar Byman

653

"För Helsingfors - idag och imorgon. "

Vi behöver handlingskraftiga beslutsfattare med blicken mot framtiden, men fötterna stadigt på jorden. Modiga beslutsfattare som tar beslut idag, istället för att tampas med problemen imorgon. Progressiva beslutsfattare som vill se framsteg, men arbetar pragmatiskt för att nå dem. Nyfikna beslutsfattare som är entusiastiska inför framtiden, och låter sig informeras av vetenskap och experter för att planera för den. Empatiska beslutsfattare, som vill ge alla en chans att lyckas och ser alla för dem de är. Ansvarsfulla beslutsfattare som jobbar för Helsingfors som helhet.

Jag vill arbeta för att Helsingfors är en konkurrenskraftig stad där näringslivet och företag ges förutsättningar för att vara framgångsrika. Vi skall vara en förebild inom ambitiösa hållbarhetslösningar, värna om en internationell profil, utveckla Helsingfors som studiestad och se till att alla barn och ungdomar har möjlighet att idrotta och motionera.

24-årig Hankeit. Bor på Busholmen sedan drygt fyra år tillbaka.

Namn: Oscar Byman
Födelseår: 1996
Kommun: Helsingfors
Hemort: Busholmen
Titel: Studerande, ekonomie kandidat
E-post: byman2021@gmail.com
www: https://oscarbyman.blogspot.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Helsingfors ska vara en internationellt konkurrenskraftig stad där näringslivet och företagen ges förutsättningar för att vara framgångsrika. Helsingfors ekonomi ska hållas stabil och skattenivåerna konkurrenskraftiga. Till följd av coronakrisen har arbetslösheten i Helsingfors ökat kraftigt. Speciellt för unga arbetstagare är siffrorna dystra - nästan dubbelt så många under 30-åringar var arbetslösa i december jämfört med förra året enligt Arbets- och näringslivsministeriets statistik. När samhället öppnas upp igen är det av yttersta vikt att vi får unga som äldre tillbaka på jobb!

Vi ska vara mottagliga för företagens behov och ge förutsättningar för att skapa nya arbetsplatser i Helsingfors. Företag som utvecklar morgondagens innovationer ska stödas. Privat företagsamhet ska uppmuntras. Helsingfors ska vara en attraktiv stad för internationella företag att etablera sig i. För att huvudstadsregionen ska fungera som en motor för hela landet är det viktigt att näringslivspolitiken koordineras med grannstäderna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Helsingfors ska vara en europeisk förebild inom ambitiösa hållbarhetslösningar. Förnybar energi, energisnåla fastigheter och cirkulär ekonomi är exempel på satsningar som på lång sikt gagnar både plånboken och miljön. Det bästa sättet att få alla med i arbetet mot klimatförändringen är att göra det ekonomiskt lönsamt. Dylika lösningar och innovationer ska Helsingors ta i bruk och investera i så fort som möjligt för stadens egna verksamhet, samtidigt som vi ska stöda de företag som utvecklar och producerar dem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Det ska finnas mångsidiga och högklassiga idrotts- och motionsmöjligheter i Helsingfors. Tillgång till motionstjänster är viktigt för Helsingforsarnas välmående. Idrottsplatser ska finnas nära invånarna och de ska vara tillgängliga för alla. Idrottsföreningars verksamhet för barn och unga ska prioriteras och alla barn och ungdomars möjlighet att ta del av dem ska understödas. Barnfamiljers vardag ska underlättas genom att ordna hobbyer i anslutning till skoldagen i mån av möjlighet. Student- och studerandekårernas idéella idrottsorganisationer har en viktig roll för studerandes välmående - staden ska stöda dem genom rabatter på hallhyror, bättre tillgång till planturer och genom att se till att det finns idrottsanläggningar nära campus samt områden där studerande bor. Helsingfors ska vara en naturlig värdstad för internationella stortävlingar.

Läs mer i vårt valprogram ›