Christina Bylund

17

"Positiv framåtanda "

Mitt intresse för att kunna vara med och påverka har väckts i och med att jag under många år varit med i SFP:s lokalavdelning. Jag är även suppleant i stadsstyrelsen.

Jag har arbetat inom kommunala sektorn i min hela yrkeskarriär. Först som köksbiträde, kock och arbetsledare på Närpes Hvc och nu som skolgångsbiträde i specialklass.

På fritiden gillar jag friluftsliv och motion i alla former. Familjen utgör givetvis kärnan i mitt liv.

Jag ser fram emot att jobba för ett tryggt och inkluderande samhälle med människan i centrum.

Namn: Christina Bylund
Födelseår: 1962
Kommun: Närpes
Hemort: Nämpnäs
Titel: Skolgångsbiträde

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Bibehålla och utveckla stadens positiva inställning till företagande vilket i förlängningen genererar en hög sysselsättning.

Läs mer i vårt valprogram ›