Marianne Buss

63

"Välfärden - skapas genom företagsamhet. "

Pensionerad överskötare.
Jag har 43 årig erfarenhet av hälso-och sjukvård, inom specialsjukvård, primärvård och företagshälsovård samt erfarenhet av företag.
I dag gör jag insatser för tredje sektorn, bla. Österbottens cancerförening.
Politiska uppdrag: medlem i direktionen för Regionala företagshälsovården.
medlem i Vasa el.förvaltningsråd.

Namn: Marianne Buss
Födelseår: 1945
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Magister i hälsovetenskaper
E-post: lisenmarianne.buss@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor