Tanja Maria Buch

3

"Din röst i Hangö! Alltid nära DIG med kunskap, ärlighet, jämlikhet och mod."

Hej, jag heter Tanja och jag är Hangöpolitiker i tredje generation. Min farmor "Maggie" Lindqvist (född Berglund) satt i stadsfullmäktige ända in på 1980-talet, hon införde till exempel färdtjänsten i Hangö. Jag har vuxit upp med en morgontidning vid frukostbordet och inte sällan politiska diskussioner runt middagsbordet.

Jag är medlem i lokalföreningens SFP styrelse, bildningsnämndens svenska sektion, kulturnämnden, samt ersättare i styrelsen för Rosk´n Roll Oy Ab, och för vice ordförande i grundtrygghetsnämnden. Jag har en dotter i högstadieåldern. Mitt modersmål är svenska och jag jobbar heltid i en finskspråkig yrkesläroanstalt. För tillfället handleder och lär jag personligen elever som av olika orsaker blivit efter i studierna.
I Hangö har jag tidigare jobbat som lärare i grundskolan och medborgarinstitutet, i vårt familjeföretag som handledare för omhändertagna barn, samt på distans för en yrkeshögskola som projektkoordinator i ett turismrelaterat projekt.
Före jag flyttade permanent till Hangö hade jag en internationell karriär. Jag har bland annat jobbat ombord på kryssningsfartyg som chef med budget- och personalansvar (200+ personer). I Moskva och Washington D.C. jobbade jag på finska ambassaden och i London som försäljningschef.

Min utbildning:
-Behörig yrkeslärare (2020)
-Restonom (högre YH) (2011) Huvudämne: Turismens ekonomiska effekter i Nyland
-Certifierad Business Coach (2011)
-Restonom (YH) (1999) Huvudämne: Företagsledning
-Student (1990)

Ekonomie Magister, 2015-
-Organisationsforskning, projektstyrning, ledarskap, strategisk ledning, Management, International Business, HR

Åbo Akademi, öppna universitetet 90 studiepoäng:
-Psykologi, Sociologi, Pedagogik

Namn: Tanja Maria Buch
Födelseår: 1970
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Yrkeslärare
E-post: buchtanja@icloud.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

-Jag har personlig erfarenhet av företagande i Hangö
-Små och medelstora företag har en viktig roll då det gäller att skapa nya arbetsplatser
-För att skapa välfärd måste vi ta hand om ekonomin. Turismen är en möjlighet men strategisk planering krävs för att de negativa effekterna inte ska överskrida de positiva. Det måste vara ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt hållbart. Det kräver samarbete mellan alla aktörer, ledarskap, marknadsföring och försäljning. Ingen vill vara turist i en förstörd miljö. Hangöbor kan inte vara beroende av turismnäringen då säsongen är kort.
-Vi ska vidareutveckla och öka produktiviteten i vår offentliga sektor för ett bättre samarbete mellan företag och skolor, samt arbetssökande.
-Höjning av skatter bör vara det sista alternativet, det ska vara lönsamt att arbeta och beskattningen för företagare bör vara sporrande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det har en skillnad vilka värderingar beslutsfattare har, det behövs olika perspektiv. Det största hotet för tryggheten just nu är näthatet. Att så få kvinnor ställer upp i kommunalvalet i Hangö är ett hot mot demokratin.
-Kriser förstärker samhällsproblem, det behövs åtgärder för att minimera den långsiktiga inverkan detta kan ha speciellt i barn och ungas liv. Kommunernas servicenät bör stärkas för att främja barn och ungas trygghet och psykiska hälsa.
-För mig är människan alltid i centrum, man ska känna sig trygg i livets alla skeden.
-För ett barn-och familjevänligt Hangö
-Alla barn ska rätten till en avgiftsfri hobby. Idrotten och fritidsverksamheten ska vara öppen, trygg och inkluderande.
-Barn får inte rösta, men barn har rätten att bli hörda.
-Du ska få vård på ditt eget språk.
-Efter vårdreformen är det förebyggande arbetet något vi fortfarande kan jobba för i kommunen, till exempel genom att främja arbetshälsan. Detta är långt en ledarskapsfråga.
-En satsning på äldreomsorgen ger också ökad jämställdhet eftersom anställda till största delen består av kvinnor.
-Att staden är välskött överallt, också på norra sidan, bidrar till att man känner sig trygg. Utomhusmiljön ska vara genomtänkt så att alla barn kan leka tillsammans oberoende av funktionsförmåga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

I den moderna, globala ekonomin kan Finland konkurrera och vinna endast genom kvalitet och nytänkande. Vi bör satsa på utbildning och utvecklingen av utbudet i Hangö för att till och med locka studeranden från andra orter.
-Till exempel samarbete med Helsingfors universitet och Tvärminne zoologiska station.
-En yrkesskola och utökat samarbete med lokala företag, hamnen.
-Samarbete över språkgränserna
-Skolorna ska ha aktuella jämställdhets-och likabehandlingsplaner.
-Kommunen ska främja förebyggande och ingripande i könsbaserat våld, sexuella trakasserier och mobbning i skolorna.
-Tillräckliga resurser ska tryggas för elevvården.

Läs mer i vårt valprogram ›