Magnus Brunnsberg

25

"Upplevelser för alla"

Jag är en 25-årig ekonomie magisterstudent född och uppvuxen i Åbo. Under mandatperioden 2020-21 har jag suttit som förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom.

För tillfället är jag särskilt bekymrad över den ständigt försämrande nivån av befolkningens fysiska hälsa. Redan vid ett tidigt skede av livet bör vikten av en god fysiskt kondition läras ut åt våra barn, framför allt genom glädje och trevliga upplevelser. I framtiden måste Åbo stad garantera ännu bättre fritidsmöjligheter för alla, oavsett ålder och familjebakgrund.

Mitt Åbo erbjuder upplevelser även på en emotionell nivå. I framtiden vill jag se mer investeringar i Åboregionens kulturella utbud. Utöver det ska det alltid vara lönsamt att arbeta. Jag vill att Åbo ska vara en föregångare inom företagsvänlighet och lika möjligheter till framgång för alla.

Namn: Magnus Brunnsberg
Födelseår: 1995
Kommun: Åbo
Titel: Studerande
E-post: magnus.brunnsberg@su.fi
www: https://www.facebook.com/BrunnsbergM
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag tror på att grunden för människors välbefinnande är en meningsfull vardag. Staden måste skapa förutsättningar för invånarna till att hitta en balans mellan arbetslivet och fritid. Mångsidiga idrotts- och kulturtjänster formar en utmärkt grund för detta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi skapar förutsättningar för en fungerande vardag. Att uppmuntra till entreprenörskap ska vara högt på prioritetslistan för beslutsfattarna i Åbo. Dessutom måste staden skapa goda förutsättningar för investeringar så att stadens sysselsättningsgrad återigen kan börja stiga efter koronakrisen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Vår fysiska kondition har en direkt koppling till förmågan att hantera vardagen och därmed påverkar den även till befolkningens ständigt försämrande mentala hälsa. Samtidigt förvärras förmågan att klara av arbetslivets utmaningar och i ett senare livsskede kapaciteten att ta hand om våra åldrande nära och kära. Investeringar i mångsidiga och omfattande rekreationstjänster betalar sig mångfaldigt tillbaka på lång sikt.

Läs mer i vårt valprogram ›