Bror Engström

21

"Möjligheternas Pargas!"

Bor i Hyvilemp på Ålön i Pargas där vi tillsammans med frun driver ett ridstall och rekreationsföretag. Jag arbeter som utvecklingsingenjör på ett globalt företag verksamt på orten.
Har varit aktiv inom idrottsverksamheten på orten i många år och vidare varit engagerad i idrottsorganisationerna också på distrikts och nationell nivå. För tillfället är jag bl.a medlem i Sydvästra Finlands idrottsråd.
Vill framförallt arbeta för att vi också i framtiden kan uppvisa en mångsidig idrotts- och motionsverksamhet på orten. Vår unika natur ger vår stad mervärde.

Namn: Bror Engström
Födelseår: 1967
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Utvecklingsingenjör
E-post: bror.engstrom@gmail.com
Tel: 0400839667

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Ett mångsidigt utbud av idrotts- och motionsverksamhet för kommuninvånare i alla åldrar ger kommunen attraktionskraft. Värde till föreningsarbetet .

Läs mer i vårt valprogram ›