Samuel Broman

29

"Citius, Altius, Fortius, Communis. Ambitiöst, djärvt, nyskapande och framåtsträvande för allas vårt bästa "

Pojke som precis fyllt ett halv århundrade. Aktiv företagare som älskar frivilligarbete.

Som jurist med bakgrund från bank och finans kombinerat med aktivt frivilligarbete har jag det kunnandet, den motivationen och beslutsamheten som behövs för att kunna driva Korsholm genom tuffa tider och bli en ännu bättre kommun för invånarna.

Namn: Samuel Broman
Födelseår: 1971
Kommun: Korsholm
Hemort: Böle (Jakobstad, Nykarleby, Stockholm, Ekerö, Mariehamn, Vasa)
Titel: Företagare, Jurist
E-post: j.samuel.broman@gmail.com
Tel: 0504107653
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Den pågående pandemin har kraftigt påverkat våra liv. Vi ser ännu inte hur den påverkar våra yngsta. Vilka kortsiktiga och långsiktiga följder kommer de åtgärder som gjorts för att stävja pandemin leda till bland barn och unga? Jag är mycket oroad och anser att vi inte kan vänta utan omedelbart måste öka resurserna för att överbrygga denna svåra tid. Vi måste reagera nu.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagande är grunden till välfärd. Att skapa nya resurser skapa sysselsättning är avgörande för hur vi ska klara av de framtida utmaningarna. Kommunen ska främja företagsamhet så att det finns de bästa möjligheter att framgångsrikt verka som företagare. Det är ett samarbete, en symbios.

Läs mer i vårt valprogram ›