Brita Brännbacka-Brunell

96

"Jag vill fortsätta att jobba för att Jakobstad ska vara en småstad med puls där kulturen, utbildningen och ett företagarvänligt klimat är våra självklara framgångsfaktorer ."

Jag är Jakobstadsbon som flyttade bort i samband med studierna och som aldrig skulle flytta tillbaka. Men det gjorde jag tillsammans med man och barn och det var vårt bästa beslut! Familjen består av man och två söner samt fyra katter.

Jag jobbar som utbildningschef för Kultur och fostran på Yrkesakademin i Österbotten och är stationerad på Campus Allegro - kulturens nav i regionen. Varje dag är jag tacksam för att få jobba i denna kreativa miljö!

På min fritid sjunger jag i kör, motionerar, läser och handarbetar samt njuter av vår vackra natur.

Jag ställer upp i mitt tredje kommunalval och hoppas på en tredje period i fullmäktige. Den senaste mandatperioden har jag varit medlem i fullmäktige, stadsstyrelsen och personalsektionen, samt fungerat som ordförande för bildningsnämnden och varit medlem i svenska skolsektionen. Alla uppdragen har varit givande och gett mersmak - jag vill gärna fortsätta vara en del av samhällsbygget i Jakobstad.

Namn: Brita Brännbacka-Brunell
Födelseår: 1966
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Utbildningschef
E-post: britabrannbackabrunell@gmail.com
Tel: 050-5616214
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Kultur

Staden har ett otroligt stort kulturutbud för en stad av sin storlek och här är det lika lätt att vara kulturkonsument som kulturproducent. Det här är en av stadens viktigaste framgångsfaktorer som vi måste värna om och utveckla vidare.
Kultur är en viktig faktor för välmående och hälsa samt utvecklande för både barn och vuxna. Alla barn och unga, oavsett socioekonomisk ställning, ska kunna ta del av Wavas utbud av grundläggande utbildning inom musik, bildkonst, dans och teater.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Våra barn och unga ska få gå i friska skolor med tillräckliga timresurser så att det är möjligt att dela in klasserna i mindre grupper då det är ändamålsenligt.
Under den senaste mandatperioden har vi satsat mycket på våra barn och unga genom byggandet av Alma daghem, Språkbadsskolan och påbörjandet av tillbygget vid Oxhamns skola. Men ännu återstår det arbete innan skolnätet är i skick , både för våra svenskspråkiga och finskspråkiga barn och ungdomar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Grunden för att vi ska kunna erbjuda service av bra kvalitet för våra invånare är att sysselsättningen är hög och att företagen vill satsa och etablera sig i staden.

Läs mer i vårt valprogram ›