Mats Brandt

53

Jag är en 55 årig jordbrukare, med intresse för samhällsfrågor.
Jag har varit medlem av stadsfullmäktige sedan 1997 samt varit engagerad i andelsrörelsen en lång tid

Namn: Mats Brandt
Födelseår: 1966
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby
Titel: Agrolog

Viktiga politiska frågor