Helena Boucht-Lindeman

62

"Med erfarenhet, perspektiv och en genuin känsla för Vasa Ekononomie magister, företagare "

Mitt Vasa ska vara vackert och välplanerat, omhändertagande, inkluderande och mångkulturellt med en dynamisk företagssektor som sysselsätter och skapar välfärd

Namn: Helena Boucht-Lindeman
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Ekonomie magister, VD
E-post: helena@lindeman.fi
Tel: +358 500 161776
Medlem i :

Viktiga politiska frågor