Yvonne Borgmästars

61

"Välmående och välfungerande kommun för alla invånare!"

Jag är 56 år, gift och har 4 vuxna barn och 5 barnbarn. Jag bor i Bennäs sedan 1992.
2 hundar hör också till familjen. Jag tycker om att handarbeta och måla. Under sommaren är jag en stor del av min tid ute i trädgården. Att läsa böcker ger mej avslappning och sinnesro.
Att vistas ute i den fina natur som vi har är nåt som mer och mer lockar mej.
Jag ställer upp för tredje gången i kommunalvalet, jag tycker det är viktigt att ta ansvar för att fortsätta jobba för en välfungerande kommun för alla kommuninvånare.

Namn: Yvonne Borgmästars
Födelseår: 1964
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre
Titel: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
Tel: 0400290083

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Alla barn har rätt till en välfungerande och högklassig småbarnspedagogik. Vi skall se till att den miljö där barnen vistas är trygg och jämlik.
Allas rätt att få den stödform som barnet behöver. Resurser skall finnas för elevvårds personalen.
Barnens delaktighet och deras möjlighet att kunna påverka i vår kommun enligt FN´s barnvänlig kommun´s principer skall finnas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

En livskraftig kommun där vi kan erbjuda boende miljöer som passar var och en.
Arbeta för klimatlösningar som är anpassade till vår kommun med respekt för miljön och kommuninvånarna.
En kommun med många byar behöver en välfungerande infrastruktur.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En livskraftig kommun med välmående kommun invånare. Alla skall kunna vara med och påverka vilka fritids aktiviteter kommunen erbjuder sina invånare, allt från barn till äldre. Vi skall ta tillvara den fina natur som vi har i Pedersöre för rekreation och välmående.
Ett fungerande samarbete med den tredje sektorn behövs!

Läs mer i vårt valprogram ›