Mikael Borgman

8

"Jag vill! Jag kan! Jag gör!"

Med utbildning till jurist, med yrkesliv som företagare och nuvarande status som pensionär har jag både kunskap, erfarenhet och tid att arbeta för ett bättre Raseborg. Som inflyttad (1998) ser jag objektivt på Raseborg som en helhet och med politisk erfarenhet (sedan valet 2000) vet jag hur politiken borde fungera. Jag är aktiv föreningsmänniska och på sommaren njuter jag av lugnet och friheten i vår vackra skärgård.

Namn: Mikael Borgman
Födelseår: 1951
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: jurist, företagare, pensionär
www: https://www.mikael-borgman.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En balanserad ekonomi som baserar sig på långsiktig planering och målmedveten verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

En öppen och diskuterande demokrati som baserar sig på jämlik behandling av alla invånare, oberoende ålder eller boningsort.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Ett attraktivt samhälle för ett tryggt boende, en aktiv fritid samt med goda förutsättningar för företagsverksamhet, distansarbete och pendling.

Läs mer i vårt valprogram ›