Johanna Borg

16

"För ett öppet och tryggt samhälle från stad till landsbygd"

Först och främst mamma till tre små barn. Till yrket sjukskötare och studerar vårdvetenskap vid sidan om arbetet. Haft förmånen att sitta två mandatperioder i stadsfullmäktige och därtill haft en del olika förtroendeuppdrag både lokalt och regionalt. Tidigare ordförande i vård- och omsorgsnämnden men numera ordförande för stadsfullmäktige. Fritiden spenderas gärna i skog och mark, både som jägare och annars, eller med pennor och penslar i hand.

Namn: Johanna Borg
Födelseår: 1990
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: sjukskötare
E-post: johanna-borg@outlook.com
Tel: 0403556031
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill arbeta för möjligheten att bo och verka där man själv önskar. Det handlar om att stöda både landsbygd och stadsmiljö. Genom att fatta goda beslut som främjar kommuninvånarnas möjligheter att skapa sin egen vardag ökar också välmående. En förutsättning är att service, såsom barnomsorg samt vård och omsorg finns nära invånarna, oavsett vem som står för anordnandet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Klimatfrågor är en stor del av verkligheten och den politiska vardagen, oavsett åsikt. Kommunen bör vara klimatsmart på ett sätt som är hållbart för verksamheten och människors vardag. Det betyder att arbete med klimatfrågor bör göras med sunt förnuft och jag vill arbeta för att förankra klimatdebatten i verkligheten på landsbygden, det vill säga i den verklighet som lever nära, i och med naturen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommande mandatperiod kommer att innebära utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Vård- och omsorg överförs till en ny organisation och nya gränssnitt uppstår samtidigt som andra försvinner. I detta skall staden finna sin nya roll och ekonomin anpassas. Det centrala är att aktivt arbeta för invånarnas välmående om det så gäller vård och omsorg, fritid, boende och miljö eller sysselsättning.

Läs mer i vårt valprogram ›