Fredrik Böhme

243

"För ekonomi och hållbar utveckling i Borgå."

Ställer första gången upp i kommunalvalet. Efter en bakgrund på 15 år i varierande roller inom ekonomi på den privata sidan, har jag nu fungerat som ekonomichef i Lovisa drygt ett år. Därmed har jag blivit alltmer intresserad av kommunalpolitiken när jag nu nära följt med den 'på andra sidan bordet' som tjänsteman. Som en följd av detta har jag konstaterat att jag själv skulle ha mycket att ge inom kommunalpolitiken , speciellt ur ekonomisynvinkel och därmed bidra till min hemstad Borgå. Utöver direkta ekonomiska frågor tycker jag att företagande borde stödas och möjliggöras bättre i Borgå. Dessutom som pappa till två söner på 4 och 6 år, är ungas och barnfamiljers intressen nära hjärtat.

Namn: Fredrik Böhme
Födelseår: 1982
Kommun: Borgå
Hemort: Östermalm
Titel: Ekonomichef
Tel: 0407316373

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Viktigt att bidra till en bra grund för företagande, hämtar både skattepengar och inflyttning till staden.

Läs mer i vårt valprogram ›