Bodil Weckström

64

"Välmående invånare skapar ett välmående samhälle, där alla trivs"

Hemma från Södra Sibbo där jag idag bor tillsammans med min familj bestående av man, barn och våra djur. Är en inbiten humanist och anser att alla sibbobor skall kunna vara stolta över sitt kommunskap, behandlas jämlikt, vara delaktiga och uppnå sin fulla potential både privat och professionellt.

Är utbildad Samhällspedagog YH och bli nu i början av sommaren även Socionom YH. Har arbetat i kommunen som uppsökande ungdomsarbetare i drygt 10 år där jag tillsammans med unga och unga vuxna rör mig på fältet i kommunen. Via mitt arbete har jag haft möjlighet att följa med och arbeta i de servicenät som vi har i kommunen och har en bra bild av vad som fungerar, samt vad vi kunde och bör göra bättre. Har också en bra bild av de olika områden vi har i kommunen och hur dessa påverkar vardagen, till exempel genom olika utmaningar eller möjligheter som erbjuds beroende på var du bor.

Namn: Bodil Weckström
Födelseår: 1981
Kommun: Sibbo
Hemort: Kalkstrand
Titel: Uppsökande ungdomsarbetare
E-post: bodil.sipoo@gmail.com

Viktiga politiska frågor