Ida Michaelsdotter Boberg

5

Ida, 27 år gammal.

En smula perfektionist. Envis, på ett bra sätt, och är alltid sugen på att lära mig något nytt.
Har alltid tyckt om att skriva och försöker att trimma de kunskaperna så gott jag kan. Spenderar helst fritiden framför en bra serie eller med något gör-det-själv projekt.

Namn: Ida Michaelsdotter Boberg
Födelseår: 1994
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

För mig innebär jämställdhet att alla, oavsett könsidentitet, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, etnicitet, religös tillhörighet eller ekonomisk status, ska ha samma förutsättningar och möjligheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Antalet ungdomar som upplever någon form av psykisk ohälsa har de senaste åren stigit stadigt, med det även antalet ungdomar som använder sig utav droger.
Drogförebyggande arbete där fokuset inte bara ligger på att släcka de mest akuta bränderna, utan även att hitta långsiktiga lösningar borde få prioritet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Jag vill arbeta för en mera klimatmedveten vardag. Om vi till exempel väljer lokalt producerad mat, hjälper till att hålla naturen ren och lär även de minsta i samhället hur viktig naturen är för vår överlevnad har vi redan kommit en bra bit på vägen.Det är de små valen vi gör i vardagen som gör skillnad för kommande generationer.

Läs mer i vårt valprogram ›