Bo-Christer Björk

5

"Grankullas unika identitet kan bevaras också i framtiden - om vi bara själva vill det "

Jag är nybliven pensionär men ännu som professor emeritus från Hanken aktiv som forskare. Tvåspråkighet är vardag i min familj och engelska har varit mitt arbetsspråk i trettio år. Genom mina barnbarn har jag också egenhändiga insikter i barnfamiljernas situation idag i huvudstadsregionen.

När vi flyttade till Grani för sex år sedan bekantade jag mig med staden genom att systematiskt promenera igenom alla gator, med en papperskarta i fickan. Förutom nyttig motion var det var även ett utmärkt sätt att bekanta sig med arkitekturtrender från de olika decennierna i Grankullas över 100-åriga historia. Efter att jag 2017 som politiskt obunden kandidat på Sfp:s lista blev invald i stadsfullmäktige, har denna lokalkännedom på gräsrotsnivå varit mycket nyttig när jag som medlem i samhällstekniska utskottet har deltagit i beredningen av många viktiga stadsplaneändringar. Jag har också varit aktivt engagerad i utformningen av stadens byggnads- och bostadsstrategi.

Namn: Bo-Christer Björk
Födelseår: 1952
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Professor emeritus
www: https://scholar.google.com/citations?user=ffnrfgQAAAAJ&hl=en

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Trycket från grannkommunerna och staten att vi skulle bygga mer våningshus är hårt. Många av våra lokalpolitiker och tjänstemän vill dessutom lappa till vår stads budgetunderskott genom försäljnings- eller markhyresinkomster av tomter i stadens ägo. Den synligaste följden av detta är planerna på att riva stadshuset och stadsplaneändringen för området mellan Villa Junghans och köpcentret. Det starka motstånd det föreslagna massiva “ormhuset” har väckt bland våra invånare har lyckligtvis bromsat fattandet av ett förhastat beslut i ärendet. Följande fullmäktige kommer nu i praktiken att avgöra saken.

Självfallet bör vi fortsätta att bygga våningshus, för att kunna erbjuda bostäder till överkomligt pris för tex barnfamiljer, samt som ett sätt att motarbeta klimatförändringen. Och det är också en förutsättning för den balanserade befolkningstillväxt på maximalt 1 % per år som ingår i stadens strategi. Men samtidigt bör vi göra det på ett försiktigt sätt som inte äventyrar vår unika och trivsamma miljö. Och jag talar inte enbart om de gamla villorna, Gallträsk och Kasberget. Området kring köpcentrum och järnvägsstationen påminner ännu till stor del om det så kallade gamla Hagalund, med stora lummiga gårdar mellan husen, och radhus bredvid våningshusen. Jag hoppas vi kan lämna över Grankulla och stadens centrum till kommande generationer som en mänskonära trädgårdsstad. Som ett uppfriskande alternativ till de tiotals likartade komplexen i betong och glas kring metro- och järnvägsstationerna i huvudstadsregionen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

För att balansera stadens ekonomi de närmaste åren blir vi tvungna till att se över satsningarna på idrottsanläggningar. Av alla dessa är simhallen den viktigaste, den betjänar ”mitt i byn” alla invånare oberoende av ålder, kön, eller inkomstnivå. Det lönar sig inte mer att reparera den snart femtio år gamla hallen och därför bör planeringen av en ersättande simhall ges högsta prioritet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Vi har många och aktiva seniorer. Hälsovård och god livskvalitet är centrala frågor för dem. Den rådande trenden i samhället att allt skall skötas digitalt via nätet och smarttelefoner leder till ökande problem och stress för dem. Det blir allt svårare att självständigt utan hjälp sköta sina egna angelägenheter. Snart behöver man bankappar och automatisk ansiktsigenkänning i nästan alla kontakter med myndigheter och privata tjänster och systemen är ofta svåra att använda. Staden måste erbjuda lättillgänglig rådgivning i IT-frågor och också se till att åtminstone det egna serviceutbudet är så användarvänligt som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›