Elin Blomqvist-Valtonen

242

"För ett hållbart, jämlikt och levande Borgå – både på landet och i stan. Borgå behöver mer livskraft"

33- årig samhällspåverkare från Borgå. Född och uppvuxen på landet i en by som heter Hindhår. En av Borgås mest växande byar. Somrarna har jag spenderat på Vessö i Borgå skärgård, där också halva min släkt är bosatt. Numera bor jag i Järnböle, på utkanten av Borgå centrum i ett hus som vi nyligen byggt tillsammans med min man.

Jag är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Sitter också i Careerias styrelse. Jag fungerar även som ordförande för SFP i Borgåbygden. Förutom förtroendeuppdragen i Borgå påverkar jag inom SFP som partifullmäktiges vice ordförande och som ordförande för partiets arbetsmarknadspolitiska utskott. Är även aktiv inom Folktinget där jag är medlem i arbetsutskottet och leder utbildningsutskottet.

Jag har två barn, Walter 4 år och Ellen snart 1 år gammal. Mina barn är min drivkraft och min motivation i politiken. Alla beslut jag fattar och när jag formar mina åsikter utgår jag från dem och generationerna efter dem.

Jag arbetar på ett fackförbund som förhandlingschef och brinner för arbetsmarknadsfrågor, välmående i arbetet, jämställdhet och likabehandling. Förutom det är frågor som berör barn och unga, som skola och dagvård nära mitt hjärta. Mån om att värna om en hållbar kommun, både ekonomiskt och ekologiskt.

Namn: Elin Blomqvist-Valtonen
Födelseår: 1987
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Förhandlingschef
E-post: elin@elinblomqvist.fi
Tel: 0407753040
www: https://www.elinblomqvist.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor