Robert Blomqvist

12

"För ett tryggt och rättvist Nykarleby"

Jag är född och bosatt i Munsala, jag är gift och har 3 barn, från dagisålder till tonåring. Jag kopplar gärna av i naturen och trivs på landsbygden där vi bor. Eftersom jag känner ett ansvar att bevaka kommuninvånarnas intressen i kommunen och samtidigt också känner att jag kan tillföra något, kandiderar jag för en period till.

Namn: Robert Blomqvist
Födelseår: 1975
Kommun: Nykarleby
Hemort: Munsala
Titel: Maskinkonstruktör