Ragnvald Blomfeldt

60

"För ett bra Vasa, som kan bli ännu bättre."

Ingenjör till utbildningen och jobbar i ett internationellt företag med hela välden som marknad , för högtekniska produkter som tillverkas i Vasa.
Lång erfarenehet av kommunal förvaltning.

Namn: Ragnvald Blomfeldt
Födelseår: 1958
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa, Sundom
Titel: Area Sales Manager
E-post: ragnvald.blomfeldt@sundom.fi
Tel: 0503342084

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Allt bygger på god sysselsättning och därigenom skattepengar.
Utan den biten har vi svårt att bibehålla vår välfärd och utveckla den.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Som ordförande i styrelsen för Stormossen har jag sett hur stor utvecklingspotential som det finns på detta område.
Utvecklande av återvinning eller med andra ord circulärekonomi, ger många möjlighet.
Tycker vi skall fortsätta att vara en föregångare, dock till ett rimligt pris.

Läs mer i vårt valprogram ›