Håkan Blomberg

582

"En trygg och hälsosam levnadsmiljö."

Infödd Esbobo som sett staden utvecklas från landsbygd till vad den är idag, Finlands näststörsta stad. Ställer gärna upp för ärenden som ligger nära mitt hjärta så som natur, idrott och en trygg omgivning att bo och leva i. Ser det som viktigt att vi också tar vara på vårt kulturarv.
Sitter för tillfället som medlem i centralvalnämnden.

Jobbar på HELCOM som är ett samarbetsorgan mellan östersjöländerna för skyddet av Östersjön. Fritiden fylls av akitiviteter inom idrott, hembygdsverksamhet och politik. Sitter med som förtroendevald i dessa föreningars verksamhet. Golf är min personliga favoritsport som jag aktivt utövar året runt.

Namn: Håkan Blomberg
Födelseår: 1957
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: ICT Administrator
E-post: hakan.blomberg@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Grunden till ett hälsosamt och långt liv börjar byggas upp redan vid födseln. Balansen mellan arbete, motion och idrott samt övrig fritid är viktig för ett tillfredställande liv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Vi måste ta väl hand om vår omgivning så att våra barn och barnbarn har något kvar att njuta av. Vi får inte slösa med våra resurser och detta bör beaktas i alla de val som görs för vårt samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En förutsättning för ett blomstrande näringsliv är en välskött ekonomisk politik.

Läs mer i vårt valprogram ›