Eivor Björklöf

26

"För en levande landsbygd och skärgård"

Jag är glesbygdsbo, uppvuxen på en bondgård i Ingå, mamma och mormor, diplomtranslator till utbildningen, jobbar som översättare vid en statlig inrättning, föreningsaktiv bl.a. inom folkdansen. Har den här fullmäktigeperioden varit medlem i fullmäktige och grundtrygghetsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Jag vill arbeta för ett naturnära, familje- och företagarvänligt samt miljövänligt Ingå med goda kommunikationer och en behärskad utveckling, väl ordnad basservice på nära håll, en positiv inställning till glesbygden, en god äldreomsorg, stöd för barnfamiljerna och fortsatt tillgång till service på svenska även efter vårdreformen. Pendlarnas vardag är jag väl förtrogen med och vill verka för en återupptagen tågtrafik som det miljövänligaste alternativet.

Namn: Eivor Björklöf
Födelseår: 1954
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå st.
Titel: översättare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor