Maj Björk

17

"Högklassig utbildning i trygga miljöer - en satsning på framtiden Förebyggande hälsofrämjande verksamhet ger välmående i alla åldrar Miljösmarta lösningar och ett friskare skärgårdshav- allas vårt ansvar Jag vill jobba med engagemang, kreativitet och fokus på lösningar"

Jag är född och uppvuxen i Pargas och har stor känsla för min hemstad
Jag har två barn och tre barnbarn

Har suttit två perioder i fullmäktige och denna period även som bildningsnämndens ordförande samt ersättare i stadsstyrelsen
Övrigt: styrelsemedlem i Sydkustens landskapsförbund, fullmäktigeledamot i Egentliga Finlands förbund

Jag har hela mitt liv varit föreningsaktiv., dels som aktiv utövare ( handboll, orientering), dels som funktionär och vid styrelseborden.
Numera motionerar jag helst utomhus, ( skidning , golf, promenader. )sjunger i kör och deltar i lokala revyer när tillfälle ges.
Sommaren tillbringar jag helst för segel i skärgården .

Namn: Maj Björk
Födelseår: 1950
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Pensionerad lektor i gymnastik, hälsokunskap, studiehandledning
E-post: bjorkma50@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Som fd lärare är jag glad att ha fått engagera mig i utbildningsfrågor i min hemstad. Det är ytterst viktigt att vi kan erbjuda högklassig utbildning på alla stadier , allt från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Detta i trygga utrymmen och i trygg miljö.
Just nu satsar vi på ett nytt skolcampus, kreativt lärcenter, som skall tjäna båda våra högstadier och gymnasier samt yrkesutbildningen och är en stor satsning på framtiden. Jag har fått delta i projektets gång från början i egenskap av nämndordförande.
Tillräckliga resurser för undervisningen möjliggör vettiga gruppstorlekar och extra stöd till behövande elever. Behöriga lärare, tillräcklig elevvårdspersonal och övriga vuxnas närvaro i skolan ger stadga och trygghet. Rektorernas och lärarnas arbetsbörda får inte bli för stor pga ökande nya uppgifter som tar tid av det pedagogiska arbetet. Coronaåret har ställt om skolarbetet och alla har snabbt fått anpassa sig om och om igen. Nu skulle skolvärlden behöva arbetsro.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Vi bör ta miljön i beaktande i våra politiska beslut. Vårt unika skärgårdshav behöver skyddas och det är var och ens ansvar att handla miljösmart i sina egna individuella val.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Genom att erbjuda förebyggande hälsofrämjande verksamhet för alla åldrar höjer vi våra invånares fysiska, psykiska och sociala välmående.
Detta minskar på sjukdomar och sjukfrånvaron samt ger bättre hälsa också i högre ålder. Detta i sin tur sparar på kostnader inom vården.
Den sociala biten av att man får syssla med en favorithobby motverkar även den psykiska ohälsan, som samhällets nedstängning det senaste året tyvärr har medfört
Tredje sektorn gör ett oerhört fint frivilligt arbete och här behövs gott samarbete med staden. Stadens egen verksamhet bör vara enkel att delta i och samarbetet även med privata aktörer skall vara bra.

Läs mer i vårt valprogram ›