Bertha Simojoki

739

"Ett tryggt och välmående Helsingfors"

Andraårets gymnasiestuderande med iver för samhälleliga frågor. Ordförande för studerandekårsstyrelsen i Tölö gymnasium. En av Helsingfors yngsta kandidater.

Jag går i musikteaterskolan Nya Tadam och är aktiv inom olika ungdomsorganisationer.

Ett tryggt Helsingfors innebär att alla har samma chanser i att leva ett gott liv. Kön, religion, modersmål eller någon annan faktor ska inte riskera någons säkerhet.

Ett hälsosamt Helsingfors betyder att det finns breda chanser för motion i staden, färre köttmåltider i offentliga kök samt välfungerande mentalvårdstjänster särskilt åt unga.

Namn: Bertha Simojoki
Födelseår: 2003
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande
E-post: berthasimojoki@gmail.com
Tel: 0405145471
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

I samband med hälsogranskningen som sker i början av läsåret för alla elever, borde skolkuratorn eller -psykologen ha träff med elever för att kartlägga den ungas psykiska välmående. På detta sätt är tröskeln för att söka hjälp låg och man hinner få stöd i tillräckligt tidigt skede.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Cyklister och fotgängare behöver fungerande vägar som tas väl hand om året runt. På vintern ska trottoarer och cykelvägar plogas ordentligt, inte enbart bilvägar. På detta vis främjar vi lätt trafik i staden och det är bättre för både miljön och hälsan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Sysselsättningen för unga och invandrare ska främjas med hjälp av t.ex. arbetssedlar. Det är viktigt att unga och invandrare kommer fort och smidigt in i arbetslivet och får en bra grund för karriären.

Läs mer i vårt valprogram ›