Bertha Simojoki

Tyvärr har kandidaten inte ännu fyllt i sidan på valt språk.

Namn: Bertha Simojoki
Födelseår: 2003
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande
E-post: berthasimojoki@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

I samband med hälsogranskningen som sker i början av läseåret för alla elever, borde skolkuratorn eller -psykologen ha träff med elever för att kartlägga den ungas psykiska välmående. På detta sätt är tröskeln för att söka hjälp låg och man hinner få stöd i tillräckligt tidigt skede.

Läs mer i vårt valprogram ›