Sven-Erik Bernas

8

Jag är 75 år gammal, inom kort 76, och är pensionerad rektor från vuxenutbildningscentret i Korsnäs
(som numera ingår i YA). Jag är intresserad av samhället och vill, om möjligt, bidra till dess utveckling.

Namn: Sven-Erik Bernas
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Pensionerad rektor