Ann-Mari "Ami" Bergström

650

"Mitt Helsingfors är jämställt, internationellt, djur- och miljövänligt. "

För tillfället är jag studieledig från mitt jobb som närvårdare på Kårkulla. Jag studerar till socialarbetare på Soc och Kom vid Helsingfors universitet. Gör inhopp på Helsingfors rehabiliterande bedömningsenhet och hemvård via Seure. Denna sommar jobbar jag på Oulunkylän kuntoutuskeskus. Är till utbildningen också djurtränare och är frivillig djurskyddsrådgivare på Finlands djurskydd. Är också auktoriserad Helsingfors guide och har yrkesexamen som guide.
Bor i Hermanstad med mina hundar och katter.

Till mina hobbyn hör löpning, skidning och spelar ishockey.

Är mest intresserad av social- och hälsovård, djurskydd, jämställdhet och klimatfrågor.

Namn: Ann-Mari "Ami" Bergström
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Närvårdare
E-post: amibergstrom@yahoo.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Helsingfors skall jobba för att bekämpa klimatförändringen. Maten har en stor miljö- och klimatpåverkan. Endast boendet har större klimatpåverkan än maten. Genom att erbjuda mera vegetarisk och ekologisk mat på dagis, i skolor och inom omsorgen kan man påverka klimatet i en positiv riktning.
Dessutom måste användningen av fossila bränslen, som kol, minska. I stället skall man satsa på förnybar energi i allt större utsträckning. Var och en kan påverka i hemmet genom att sortera sopor, spara på elanvändningen och minska på förbrukningen av varmt vatten. Återanvändningen av sopor är effektiv och därför är det viktigt att sortera.

Genom att fortsättningsvis bygga ut cykelvägar underlättar man för invånarna att röra sig klimatvänligt. Även trygga cykelparkeringar behövs där man kan parkera cykeln utan fara för att den blir stulen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det är viktigt att satsa på förebyggande arbete bland barn och unga. Med tidigt ingripande kan man hindra utslagning och hjälpa barnfamiljer i tid. Då de vuxna i familjen mår dåligt avspeglas det på hela familjen. Det samma gäller om det är barnet som mår dåligt. Om man misslyckats med den förebyggande verksamheten är det viktigt att ge stöd och hjälp genast då behovet uppstår. Det kostar samhället mera att inte vårda psykiska- och beroendesjukdomar än att vårda.

Det är också ytterst viktigt att asylsökande och andra inflyttade integreras aktivt i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Boendet är viktigt för var och en. Boendet påverkar vårt välmående. Då nya bostadsområden byggs skall de byggas energieffektivt och man skall satsa på klimatsmarta byggmaterial.

Grönområden skall bevaras. Centralparken med sin flora och fauna skall bevaras och inte bli bostadsområde. Det skall byggas både små och stora bostäder. Behovet av små bostäder är stort i Helsingfors men en levande huvudstad behöver även familjebostäder. Behovet av förmånliga hyresbostäder är stort och därför skall Helsingfors även i framtiden bygga nya hyres- och bostadsrättsbostäder. De nya bostadsområdena skall dock även alltid även ha ägarbostäder.

Läs mer i vårt valprogram ›