Johan Bergqvist

12

"För Malax bästa !"

En ungkarl på 29 år. Jag är jordbrukare och arbetar även i egen och andras skogar .
Som avkoppling håller jag på med jakt och dans.
Har suttit en period i fullmäktige och skulle gärna vilja få ett fortsatt förtroende att arbeta för ett livskraftigt Malax .

Namn: Johan Bergqvist
Födelseår: 1991
Kommun: Malax
Hemort: SVARVAR
Titel: Jord och skogsbrukare
E-post: johan.bergqvist@pp.malax.fi
Tel: 0400910675
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Så det överhuvudtaget ska gå att bedriva verksamhet och leva i periferin behövs ordentliga vägar.

Läs mer i vårt valprogram ›