Ove Bergman

7

"För en levande landsbygd och ett blomstrande Vörå!"

Bosatt i Vörå centrum. Gift och har 4 barn ,varav 3 i skolåldern och en vuxen son. Fritiden tillbringar jag gärna på villan i Oxkangar eller i skogen med mina hundar. Bedriver ett litet skogsbruk.Aktiv inom flera föreningar och deltar aktivt i mina barns fritidsaktiviter.

Namn: Ove Bergman
Födelseår: 1966
Kommun: Vörå
Hemort: Vörå
Titel: Fastighetsskötare

Viktiga politiska frågor