Ville Berglund

6

"För stad och en levande landsbyggd"

Jag heter Ville Berglund jag är 27 år gammal politices kandidat jag ställer upp eftersom jag vill förbättra på äldrevården i kommunen och ge alla äldre en värdig ålderdom, jag vill ockå hjälpa företagarna och se till att det lönar sig att vara företagare i Raseborg och så vill jag ännu hjälpa unga genom att garantera dem hobbyn och fritidsverksamhet och ordentliga skolor.

Namn: Ville Berglund
Födelseår: 1993
Kommun: Raseborg
Hemort: Karis
Titel: Politices kandidat
E-post: ville.berglund@abo.fi
Tel: 0407301110
Medlem i :

Viktiga politiska frågor