Benjamin Bergan

649

"Satsa på framtiden nu!"

Jag är en ung, aktiv och engagerad ny helsingforsare som vill se det bästa i vårt samhälle och bygga på det.

Jag studerar medicin och är aktiv inom studentpolitiken vid Helsingfors Universitet och Svensk ungdoms politik på olika plan.

Pratglad, nyfiken och nonstop

För mig är de ungas röst i politiken det som saknas och det vill jag föra fram.

Namn: Benjamin Bergan
Födelseår: 1999
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Medicine kandidat
E-post: benjaminbergan99@gmail.com
Tel: 0442646470
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Med välmående kommuninvånare får vi en välmående kommun. Psykisk ohälsa är ett gravt problem som vi måste handskas med. Vi måste speciellt fokuserar på de unga i vår stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Helsingfors stad har möjlighet att bli Finlands ledande klimatstad, har vi chansen skall vi ta den.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Man skall få leva, arbeta och njuta av vårt samhälle på samma villkor, oberoende kön, ålder, härkomst eller socioekonomisk ställning.

Läs mer i vårt valprogram ›