Bengt Österberg

59

"Stark landsbygd gör framgångsrik stad. Fötterna på jorden."

Jag är en aktiv föreningsmänniska och vill fortsätta jobba för att vi ska behålla en hög standard och service för hela Närpes, där byarna och centrum tillsammans bildar en levande landsbygd! Jag har senaste period suttit i fullmäktige och stadsstyrelse, äldrerådet och Legato och vill gärna fortsätta arbeta för närpesbornas bästa.

Namn: Bengt Österberg
Kommun: Närpes
Hemort: Rangsby, Närpes
Titel: Pensionerad företagare