Bengt Berglund

4

"Kristinestad en livskraftig kommun med duktiga och välmående företagare"

Företagare inom byggbranschen, jordbrukare

Namn: Bengt Berglund
Födelseår: 1966
Kommun: Kristinestad
Hemort: Henriksdal
Titel: Företagare
E-post: bengt.berglund@krsnet.fi