Carola Bengs-Lattunen

11

Jag är gift har 2 vuxna barn.
Jag brinner lite extra för barn o unga och jämställdhet.
Barn o unga är vår framtid och den vill ju ju att ska vara bra o trygg.
Jämställdheten är jätteviktig på alla plan och den behöver bevakas.
Jag vill även vara med och utveckla vår kommun .

Namn: Carola Bengs-Lattunen
Födelseår: 1971
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Försäljnings assistent
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jämställdhet är viktigt på alla plan och det bör bevakas.
ex.
"Lika lön för lika arbete"
"könsdiskriminering"

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Alla kommuninvånare ska känna sej trygga o trivas.
Servicen ska finnas till för alla.
De äldre ska ha boende de behöver.


Läs mer i vårt valprogram ›