Benedict Sandelin

3

"För ett öppet, flerspråkigt och tolerant Kotka. Svenskan är viktig. Nu och i framtiden"

Lärare med nyfikenheten i behåll. Kotkabo sedan drygt tio år. Kan litet om mycket och intresserad av det mesta. Samhällsfrågor ligger mig nära om hjärtat.

Namn: Benedict Sandelin
Födelseår: 1969
Kommun: Kotka
Hemort: Kotka
Titel: FM

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Skolan som helhet måste hänga med sin samtid. Skolan skall ge redskap åt elever och studerande som känns meningsfulla och relevanta. För att lyckas krävs det resurser. Skolan skall också klara av att förvalta någonting mera permanent - kunskapsarv, rättvisa och jämställdhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Finlands befolkning åldras. Stirra dig ändå inte blind på försörjningskvoter och hållbarhetsgap. Se seniorerna som en tillgång, en positiv kraft och som unika individer. Äldreomsorgens sjuk- och hälsovård bör alltid skötas på ett människovärdigt, respektfullt och gott sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken är en viktig pusselbit på den lärostig som leder till grundskola och andra stadiet. I Kotka finns en lång tradition av att kunna erbjuda hela lärostigen från dagis till studentexamen på svenska. SFP jobbar ihärdigt för att detta skall vara fallet också i fortsättningen.

Läs mer i vårt valprogram ›