Beatrice Fallenius

62

"Mänskan i centrum För mej är mänskan och mänskans välmående av de mest preliminära sakerna i vårt samhälle, därför är min slogan Mänskan i centrum. Beslut, som fattas i kommunalpolitiken, ska främja mänskans välmående, trygghet och utveckling. "Ihminen keskiössä" Mielestäni ihminen ja ihmisen hyvinvointi ovat mitä tärkeimpiä asioita yhteiskunnassamme, siksi mottoni on Ihminen keskiössä. Kuntapäätöksissä tulisi aina huomioida ihmisen hyvinvointi, turvallisuus ja kehitys. "

Mina vänner kallar mej Bettan och jag är din kandidat i kommunalvalet 2021.
Jag är född i Esbo, nuförtiden Kyrkslättbo.
Jag är aktiv, energisk och har många järn i elden.
Som hobby: Martha i Köklax Martha-förening, där jag även var ordförande i några år.
Närmast mitt hjärta är min fantastiska familj, bestående av make, barn och barnbarn.
Jag har jobbat inom vården (barndagvård och äldreomsorgen) i nästan 40 år.

Ystäväni kutsuvat minua Bettaniksi ja olen sinun ehdokkaasi kunnallisvaaleissa 2021.
Syntynyt Espoossa, nykyään Kirkkonummelainen
Olen aktiivinen, energinen ja minulla on aina monta rautaa tulessa.
Harrastukseni mm: Martta-järjestön jäsen. Toimin puheenjohtajana Köklax Marthaförening:ssä joitakin vuosia.
Lähinnä sydäntäni on ihana perheeni, mihin kuuluu mieheni, lapseni ja lastenlapseni.
Olen työskennellyt hoitoalalla kohta neljäkymmentä vuotta, ensin lastenhoitoalalla ja sittemmin vanhustenhuollossa.

Namn: Beatrice Fallenius
Födelseår: 1961
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Sarfvik
Titel: Närvårdare / Lähihoitaja
E-post: bettan.fallenius@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Seniorerna har rätt till en trygg tillvaro med service på eget modersmål.
Jag vill jobba för att trygga välfärden för vår seniorbefolkning. Det ska finnas vårdplatser när krafterna tryter och så länge man kan bo hemma ska man kunna känna sig trygg. Vården bör tryggas på det egna modersmålet.

Senioriväestöllä on oikeus turvalliseen elämään ja oikeus palveluihin omalla äidinkielellään.
Haluan taata seniorasukkaiden hyvinvoinnin. On oltava hoitopaikkoja kun omat voimat uupuu. Ja niin kauan kuin voi asua kotona täytyy tuntea olevansa turvassa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Alla barn är berättigade till hobbyverksamhet.
Jag vill jobba för att förebygga utstöttande av unga. All slags mobbning är totalförbjudet och behöver skolorna hjälp med att utrota detta ska de få det. Det ska finnas hobbyverksamhet, där alla kan delta oberoende av familjens ekonomi. Kommunen bör subventionera idrottsföreningar eller möjligen inte uppbära så höga hyror för lokaliteterna, för att så många barn och unga som möjligt ska kunna delta.
Eftis ska finnas till för första och andra klassister. Små barn ska inte behöva tillbringa eftermiddagarna ensamma.


Kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus harrastaa.
Haluan työskennellä nuorten syrjäytymistä vastaan. Kaiken muotoinen kiusaaminen tulisi olla kerta kaikkisesti kiellettyä. Mikäli koulut esim. tarvitsevat apua kiusaamisen kitkemiselle, se tulisi heille antaa. Lapsilla ja nuorilla pitää olla harrastuksia mihin voi osallistua perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kunnan tulee tukea urheiluseuroja taloudellisesti tai olla keräämättä niin korkeita vuokria tiloistaan, jotta mahdollisimman moni nuori ja lapsi pystyisi harrastamaan.
Koulujen iltapäiväkerhojen pitää olla auki ykkös ja kakkos luokkalaisille. Pienten lasten ei tulisi viettää iltapäiviä yksikseen.


Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolmiljön ska vara en trygg tillvaro för skolbarnen där mobbning ej har en plats.
Skolbyggnaderna ska vara mögelfria. Personalen ska vara skolad. Det bör finnas tillräckligt med skolpsykologer, kuratorer och skolhälsovårdare och det ska vara låg tröskel att söka och få hjälp för ungdomarna. Specialundervisningsmöjlighet i alla skolor bör vara ett faktum.

Kouluympäristön tulee olla turvallinen koululaisille missä kiusaamiselle ei ole tilaa.
Koulurakennusten tulee olla homevapaita. Henkilökunnalla tulee olla riittävä koulutus. Kouluissa pitää olla tarpeeksi koulupsykologeja, kuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia. Nuorilla pitää olla matala kynnys avun hakemiseen. Erityisopetusmahdollisuus tulisi olla kaikissa kouluissa.

Läs mer i vårt valprogram ›