Katarina Barkar

2

Jag heter Katarina och är gift med Peter. Vi bor på Vikarholmen och har två vuxna barn. För mig har frågor om barn, ungdomar och utbildning alltid varit viktiga och det jobbar jag också med till vardags. På min fritid njuter jag av skärgårdslivet , läser och stickar en och annan socka.

Namn: Katarina Barkar
Födelseår: 1964
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: lärare, projektkoordinator

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

För mig är det viktigt att alla barn ska kunna delta i högklassig småbarnspedagogik oberoende av föräldrarnas arbetssituation.
 Jag önskar att alla barn och unga skulle ha en trygg skola där ingen mobbas! Därför måste vi fortsätta arbetet mot mobbning och trakasserier och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning!
 Idag blir elevvårdens betydelse allt viktigare och jag vill att vi garanterar stöd i skolan i form av skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och studiehandledningen.
 Jag anser att Larsmo ska fortsätta satsa på en mångsidig språkundervisning som påbörjas inom småbarnspedagogiken eller i förskolan. Vi vuxna borde dessutom bli bättre på att förmedla positiva attityder till språkinlärning och skolan i allmänhet.
 Skolvägen ska vara trygg för alla och därför borde vi bygga ut cykelvägarna i kommunens alla delar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill arbeta för ett Larsmo där alla kan känna sig trygga och må bra. Det här innebär att också i fortsättningen ska servicen finnas nära oss. Vi ska ha rätt till såväl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs.
Jag vill också att Larsmo ska satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Eftersom satsningar på motion, idrott och kultur, arbetarinstitut, ett aktivt föreningsliv, friluftsleder, bibliotek, musikinstitut och konstskolor skapar välmående och bidrar till att vår kommun blir livskraftig och trivsam.

Läs mer i vårt valprogram ›