Johan Bardy

2

"Sakkunskap och vilja"

Student Kotka Svenska Samskola 1973.
Aktiv i SFP och politiken efter inval till stadsfullmäktige i Kotka 2017. Ordförande för
SFP i Kotka med omnejd rf, Revisionsnämnden i Kotka, Understödsföreningen för
Kotka Svenska Samskola rf, Kotkan Yrittäjät ry, Karhulan reserviupseerikerho ry

Namn: Johan Bardy
Födelseår: 1954
Kommun: Kotka
Hemort: Kotka
Titel: advokat
E-post: johan@bardy.fi
Tel: 0400486060

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill arbeta för välfärden, för valfriheten i dagvård- och undervisningsfrågor liksom också i åldrings- och hälsofrågor nära dig

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Den svenskspråkiga utbildningen utgör en hörnsten i vår verksamhet.
Jag arbetar aktivt för att hålla kvar och understöda fortlevnaden av bägge våra nationalspråk. Det är synnerligen viktigt att nu slå vakt om Kotka Svenska Barnträdgård och inkörporten till den ofta erkänt goda svanspråkiga utbildningen I Kotka

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Grunden för vår välfärd och den ekonomiska balansen baserar sig på att så många som möjligt erbjuds arbetstillfällen och arbetsinkomst. På 2000-talet har nya arbetsplatser skapats främst inom små och medelstora företag, vars nyetableringar och välstånd i Kotka med gamla industrianor är av vitalt intresse

Läs mer i vårt valprogram ›