Barbro Wikberg

29

Jag är mångårig lokalpolitiker med många järn i elden. Mitt hjärta brinner för Hangö och allt vad det medför, även i politiken. Jobbar med barn och unga som tennis coach och mitt stora intresse är sömnad och trädgårds odling.

Namn: Barbro Wikberg
Födelseår: 1946
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Pensionär . Tennis Coach
E-post: babsu.wikberg@pp.inet.fi
Tel: +358405585589

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Snabbare planläggning av nya tomter för att få inflyttning till Hangö

Jag vill bidra till att få en lokal yrkesutbildning till Hangö för att få unga att stanna på orten. Företagen behöver en yrkeskunnig personal.

Äldreboende och service för de äldre kommer att fordra nytänkande. Som politiker vill jag göra modiga beslut som inom kort kommer att behövas också med tanke på Sote bestyret

Läs mer i vårt valprogram ›