Tom Backman

24

"Ingå; seniorvänlig, företagarvänlig och trafikvänlig kommun!"

Jag är en gift 67 årig trabarnsfar bosatt i Täkter sedan -93. Nu pensionerad pensionsexpert/diplom ekonom från H anken. Varit medlem i grundtryghetsnämmnden och dess individsektion samt revisionsnämnden. Ersättare i Ingå kommunfullmäktige. Musiker som vill värna om Natur, företagande, kommunikation och åldringsvård.

Namn: Tom Backman
Födelseår: 1953
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå Täkter
Titel: Diplomekonom/pensionär
E-post: tomi@elisanet.fi
Tel: 0400426435

Viktiga politiska frågor