Marita Backman

580

""Jag vill fortsätta jobba för dig och din trivsel, trygghet, smidiga vardag och bra service på både svenska och finska, även under min fjärde fullmäktigeperiod, Jag är här för dig!""

Hej! Jag har varit länge med i Esbo stadsfullmäktige som ledamot och ersättare samt varit aktivt med i olika nämnder. Tjänstemännen och beslutsfattarna är bekanta för mig, vilket ger mig goda möjligheter att påverka. Jag är ekonom och marknadsförare, nuförtiden även författare. Som VD har jag blivit van vid att organisera och ta ansvar. Har länge varit även företagare, och vill påverka de konkreta möjligheterna och allmänna opinionen kring företagandet.
Jag är gift, har fyra fina barn och är verkligen intresserad av skolningen/studier, barnens och ungdomarnas välmående, motion, hälsosam kost, hobbyer, arbetsmöjligheter...I mina tankar har jag också de ensamstående. I Esbo har vi 50 000 en persons hushåll; och i Finland 1,2 milj.; många av dem äldre människor. Viktigt att tänka på äldreomsorg redan nu , så länge som man ännu är aktiv och kan påverka.. Mångsidigt kulturutbud stöder jag gärna. Jag är naturvän ; bl.a. vandrare, seglare och vintebadare - motionsmöjligheterna är viktiga. Och så är en vacker, ren och trygg miljö där vi har lätt att trivas!

Namn: Marita Backman
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: VD .Ekonom. Företagare.
www: https://www.maritabackman.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill jobba för att alla esbobor får god social- och hälsovård inom en rimlig tid, både på svenska och på finska. Väntetiderna till läkare och tandvård måste förkortas, med ökade resurser och t.ex. med servicesedlar. Vi skall ta väl hand om våra barn och unga. Undervisningen i skolorna och småbarnspedagokiken bör vara högklassig och barn och unga skall få det stöd och den uppmuntran de behöver. Vi skall jobba för att garantera tillräckliga resurser för bra lärare, studiehandledare,kuratorer och psykologer. Adekvat mentalvård där väntetiden är rimlig är viktig. Nolltolerans för mobbning. Skolvägen skall vara trygg och inte för lång eller besvärlig. Byggnaderna bör vara trivsamma och i gott skick. Eftermiddagsverksamheten är viktig i många familjer. Väl fungerande åldringsvård är mycket viktig och bör satsas på. Till välmående hör också en trygg , trivsam och grön miljö. så tätt skall det inte byggas att det inte finns små andningshål. Grönområden, parker och små skogsplättar är behövliga för rekreation och motion - och det är vackrare att se på!

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Vi skall planera bostaksområden och miljön vettigt och hållbart. Det är just för att naturen är nära som många har valt att bo i Esbo. Grönområden, skogar, fina stränder, parker, blomrabatter, lundar, ängar... behövs för trivsel, motion och rekreation. Bygger man för tätt och "stadsaktigt"så glömmer man lätt dessa värden. Det skall finnas tillräckligt med olika typers boendeformer, höghus, radhus, egnahemshus i en bra balans. Allt mellan förmånligare ettor och större familjebostäder. Antalet studiebostäder skall vara tillräckligt. Välfungerande trafikförbindelser för bostadsområden är A och O i Esbo. Vi skall smidigt och tryggt kunna ta bussen (även till Kampen), metro, tåget eller egen bil. En fungerande trafik mellan stadsdelarna skall ännu satsas på. Många har krävt att matartrafiken till metro bör vara smidigare . Cyklingen har blivit allt populärare och bör beaktas i planeringen. Kollektivtrafiken satsar vi på, men i Esbo är stor som en handflata och för många är bilen nödvändig. Skall man köra mellan, arbetsplatser, skolor, dagisar, olika hobbyer, gamla föräldrars hem etc, så får man det inte att fungera utan egen bil. Invånarnas åsikter och ideer skall i planeringen höras mycket bättre. Närseervice behövs i dess olika former.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

När ekonomin fungerar skapas jobb och arbetsplatser samt välmående. Kakan som kan delas ut växer. Här kan man inte poängtera för mycket hur viktigt stödjandet av företagsamheten är. Med konkreta åtgärder, men också genom att påverka "klimatet" kring företagandet. Det skall ses som positivt och eftersträvansvärt. Företagarna är på många sätt ryggraden i ekonomin och skapar arbetsplatser, både för sig själv och andra .Planering och markanvändning skall stöda etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet. Vi skall jobba för att få Esbos ekonomi i balans. Investeringsprogrammet skall gås igenom; prioritering krävs. Vissa planer bör helt enkelt förskjutas framåt eller slopas eller förverkligas på ett annat (innovativt) sätt. Planering och markanvändning skall stöda etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet. BusinessEspoo har gjort ett gott jobb och hjälpt i grundandet och etableringen av nya företag, ansökningar för startpeng etc. Vi skall öka satsningen på de arbetslösa och speciellt ungas behov i arbetslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›