Göran Backman

4

""Kultur, utbildning, företagsvänligt klimat och samarbetsvilja är våra självklara framgångsfaktorer." "

Jag är nybliven pensioner efter över 30 år som lärare och rektor.
Gift med Birgitta lärare inom småbarnspedagogiken, har två döttrar som jobbar som lärare och är gifta med varsin vörågosse och dessutom är jag morfar till 3 stycken underbara små damer.

Efter att ha avlagt min pedagogie magisters examen i Vasa arbetade jag 8 år som musiklärare i Jakobstad, varpå jag fick tjänst i Oravais som lärare och sedan rektor i Centrumskolan. Jag har engagerat mig mycket i musik och kulturhistoria samt idrott. Bland annat genom mitt kulturella och kulturhistoriska engagemang önskar jag marknadsföra vår gemensamma kommun på ett positivt sätt. Jag anser att det är ytterst viktigt att varje invånare har möjlighet till en fritidssysselsättning för att få må bra och njuta av livet.

Jag har goda kunskaper om småbarnspedagogik och undervisning, som jag vill värna om och ytterligare utveckla. Vörå kommuns invånare är mycket företagsamma och bör stödas ytterligare, så att nya och goda förutsättningar för arbetsmöjligheter skapas.

Vi har alla förutsättningar för att skapa en hållbar kommun såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.
Ekonomiskt bl.a. genom långsiktiga, förnuftiga och realistiska satsningar på och utveckling av vår infrastruktur, service och företag.
Socialt på välmående, trygghet, hälsa, ordning och reda i våra skolor och "på byin". Bevaka det nyskapade social- och hälsovårdsområdets planer och förverkligande, så att det verkligen blir till gang för alla åldrar.
Ekologiska satsningar som ger ekonomiskt mervärde och långsiktighet. Vi har möjligheter att skapa klimatsmarta arbetsplatser för såväl befintliga företag som nya företagare. Tillvarata jord- och skogsbruk på markägarnas och ekologins villkor och förutsättningar. Var och en av oss har ett ansvar för miljön och för våra framtida generationers möjlighet till att få leva i en frisk och värdefull natur och kulturbygd.

Jag anses vara en kreativ, positiv, envis, omtänksam och demokratisk person som värnar om jämlikhet och rättvisa.

Namn: Göran Backman
Födelseår: 1960
Kommun: Vörå
Hemort: Oravais
Titel: Pensioner/ fd rektor
E-post: goran.backman@netikka.fi
Tel: 0500-132096