Tomas Bäck

31

"Det viktigaste är att Korsholms ekonomi är i balans, det är en förutsättning för all verksamhet. "

Jag är från Karperö men bor nu i Smedsby efter att min dotter tagit över hemgården.
Ingenjör till utbildningen men varit företagare så gott som hela mitt vuxna liv.
Organisationsmänniska, suttit i många styrelser både lokalt, regionalt och nationellt.
Har suttit en period i fullmäktige, kommunstyrelsen, utvecklingssektionen och näringslivsrådet.
Även om jag själv är företagare så vet jag att en kommun inte kan drivas som ett företag.
Korsholm är inte färdigbyggd och jag vill vara med och bygga vidare

Namn: Tomas Bäck
Födelseår: 1957
Kommun: Korsholm
Hemort: Karperö / Smedsby
Titel: Företagre
E-post: tomas@beck.fi
Tel: 0500 368 360

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

De viktigaste för mig är att Korsholms ekonomi är i balans, det är en förutsättning för all verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagandet är basen för all ekonomisk verksamhet så kommunen skall vara en partner för näringslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Korsholmskall skall planera och bygga attraktiva bostadsområden runt om i kommunen. Men det skall även gå att bygg och bo utanför planerade områden. Kommunens bostadsbolag Korsholm bostäder skall stöda produktionen av hyresbostäder.

Läs mer i vårt valprogram ›