Iris Bäck-Sjökvist

16

"Alla är värdefulla, unga och äldre o alla har en uppgift där man finns."

Jag heter Iris, är pensionerad lärare och bor i Petalax by i Malax kommun.

Namn: Iris Bäck-Sjökvist
Kommun: Malax
Hemort: Petalax
Titel: Pensionerad lärare