Peter Back

24

"Jag vill jobba för en kommun som kan erbjuda sina invånare en bra service och möjlighet till utveckling. Skapa förutsättningar att byarna hålls levande och ge möjlighet till boende och inflyttning. Ett rikt fritidsutbud. Viktiga frågor: • Daghemmen kvar i byarna • En bra och trygg skolvärld • Trygga skolvägar • Delgeneralplanen Alskat-Iskmo-Grönvik-Jungsund • Utbyggnad av kommunala avloppet • Möjlighet att bo kvar i byarna • Stöda föreningslivet "

Postiv och lätt att samarbeta med. Föreningsliv och idéell verksamhet har varit mitt intresse hela livet.

Namn: Peter Back
Födelseår: 1963
Kommun: Korsholm
Hemort: Iskmo, Korsholm
Titel: Lägergårdsföreståndare
E-post: peter.back@evl.fi
Tel: 0406617979