Julia Back

57

"Backa mig nu, tacka mig sen - rösta Back!"

Jag studerar socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa. Min hemort är Vasa och här har jag också bott största delen av mitt liv. Jag är medlem i Svensk Ungdom och sitter just nu min andra period som medlem i Jämställdhetsutskottet samt Österbottens kretsstyrelse.

Jag lever med en funktionsnedsättning - ryggmärgsbråck - och mycket tack vare mina egna erfarenheter brinner jag för jämställdhetsarbete och mänskliga rättigheter. Min funktionsnedsättning har format mig till den jag är idag och det är något jag är stolt över. Jag vet att jag har mycket att ge, samtidigt som jag vill lära mig av andra.

Jag vill jobba för jämställdhet, minoriteters rättigheter och mänskliga rättigheter. Jag vill vara med och forma ett samhälle där alla är lika mycket värda och där alla har en plats, oavsett vem man är. Ett samhälle där alla har rätt till lika möjligheter och respektfullt bemötande.

Jag tror på alla människors lika värde, och jag tror på hållbar utveckling och klimatvänlighet som förutsättningar för en jämställd värld.

Namn: Julia Back
Födelseår: 1998
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Studerande i socialpolitik på kandidatnivå
E-post: julia.back@netikka.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jämställdhet och förverkligande av de mänskliga rättigheterna är grunden till ett välmående samhälle.

Vi har alla rätt till utbildning och arbete. Vi har rätt till en jämlik hälso- och sjukvård. Rätt till jämlikt och respektfullt bemötande. Rätt till skälig levnadsstandard. Till grundläggande och social trygghet, och till personlig integritet. Jag vill se ett samhälle där alla på lika villkor omfattas av dessa rättigheter, oavsett vem man är.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det psykiska illamåendet hos befolkningen ökar och dessutom är mörkertalet med säkerhet stort. Det är dags att ta det här på ännu större allvar.

Alla åldersgrupper bör beaktas och vi måste se till att adekvat stöd är tillgängligt där det behövs, när det behövs. Tröskeln för att söka hjälp måste sänkas och vi har ett ansvar att se till att utbudet motsvarar efterfrågan.

Läs mer i vårt valprogram ›