Guy Erik Baarman

581

"Om du säger dig vara för gammal för något, så har du troligen alltid varit det."

Jag pensionerades 2014 efter nästan 40 år i ett multinationellt svenskt metallindustriföretag. Av dem de sista 20 åren som VD för ett bolag ägt av dem och dess återförsäljare. Det gav mig erfarenhet från båda sidorna av bordet i arbetslivet.

Namn: Guy Erik Baarman
Födelseår: 1946
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: pensionär
E-post: guy.baarman@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

I huvudstadsregionen har svenskan blivit ett språk som bara används hemma och i den närmaste bekantskapskretsen. Det gör språket utarmat och ord från andra språk sätts in då man ej hittar de rätta på svenska. I dag verkar ledare i skolfrågor vara mera intresserade av tvåspråkighet än av svenska. Ett tecken på det är resurskrävande Mofi undervisningen för att stärka finskan och den finska identiteten. Resurser behövs bättre för stöd i finska och svenska för alla elever både finsk-, svenskspråkiga och elever med andra modersmål. Ofta saknas också stöd för elever med bl.a. läs- och skrivsvårigheter. Jag tror att man inte insett att tvåspråkiga familjer sätter sina barn i svensk skola för att barnen skall lära sig en bättre svenska och inte bättre finska. Mera resurser och program behövs för att stärka undervisningen i svenska och den finlandssvenska identiteten. Vi bör också i framtiden kunna tala svenska med våra Nordiska grannar och inte engelska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Ett senior boende och ett mötesrum för svenska seniorer borde inkluderas i planerna för Mårtendals skolas byggprojekt. Behovet finns och det skulle vara billigare och ändamålsenligare att förverkliga i samband med skola, förskola och barndagis. Ett café och matservering skulle kunna kombineras med skolans bespisning . Den utspridda svenskpråkiga befolkningen i västra Vanda behöver ett svenskt rum.

Läs mer i vårt valprogram ›