Axel Hagelstam

596

"För ett trivsamt, tryggt och företagsamt Esbo"

44-årig familjefar, hemma från Esbo - och här igen efter många år ute i världen.

Namn: Axel Hagelstam
Födelseår: 1976
Kommun: Esbo
Hemort: Smedsby
Titel: pol.mag.

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Tryggheten i vardagen behöver sina försvarare. Skolan ska vara den bästa möjliga - och vi ska se till att stödtjänster finns att få. Särskilt mentalvården bör tryggas, såväl i skolan som i hela samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

En balanserad stadsplanering är viktig. Jag uppskattar Esbos kulturbygd och natur. Vi behöver inte bygga vägar överallt - också markägarnas åsikter bör höras bättre, för de representerar kontinuitet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Småföretagens verksamhetsförutsättningar ska vara de bästa möjliga i Esbo. Det är via småföretagarna som både ekonomin, trivseln och framtiden tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›