Monica Wilhelmina Avellan

2

Jag vill arbeta för ett Tusby där alla kan känna sig trygga och må bra. Kulturarvet ska hållas levande även på svenska. Tusby ska också i fortsättningen vara en trivsam och företagarvänlig kommun.

Namn: Monica Wilhelmina Avellan
Kommun: Tusby
Titel: Fysioterapeut