Per-Erik Aura

579

"Se helheten- livet är en kompromiss."

Jag är en pensionerad kemist, som arbetat inom målfärgsindustrin över 30 år, som produktutvecklare, -chef och vice VD. Jag är gift och har två barn och fyra barnbarn. Jag har varit tidigare med i politiken och suttit i fullmäktige, undervisningsnämnden och varit ordförande för svenska sektionen. Inom församlingen har jag suttit flera perioder i församlingsrådet och i gemensamma församlingsrådet. För närvarande är jag medlem i Vanda svenska församlings församlingsråd. I föreningen Vanda svenska pensionärer r.f. verkar jag som ordförande fjärde året i följd.

Namn: Per-Erik Aura
Födelseår: 1949
Kommun: Vanda
Hemort: Heidehof
Titel: Pensionär, FM
E-post: per-erik.aura@elisanet.fi
Tel: +358400457811
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Inställningen till äldre människor i dagens samhälle är ganska negativ. Man ser de äldre som en belastning och kostnad för samhället. Attityden bör ändras, ty seniorerna är en resurs som kunde tillvaratas bättre. De flesta av oss är friska och i god vigör, mobila och många även språkkunniga. Vi äldre har kunskap och livserfarenhet som vi gärna delar med oss, om någon frågar. Många av de äldre skulle gärna arbeta, men det verkar som de flesta arbetsgivare endast vi ha "erfarna 30-40 åringar". Vi äldre är kanske litet långsammare, men desto mera noggranna och flitiga. Seniorerna är en resurs att beakta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Hållbart byggande förutsätter flera saker. I dagens Vanda rivs hus, som är relativt unga, och man bygger höghus med främst ettor och tvåor, samt några små flerrummare på 70-75 m2. Därtill byggs vissa höghus helt utan parkeringsplatser.
Var skall de större familjer bo? Vi behöver större bostäder för flerbarnsfamiljer och även för nyfinländare som ofta har större familjer. Därtill behöver många ett extra "arbetsrum" då distansarbete i framtiden blir vanligare. Det behövs också tillräckligt med P-platser. Även om inte alla har bil får de kanske besök, som fordrar en parkeringsruta.
Byggnadernas konstruktion bör vara av gott material och tidlös design samt bostäderna ha flexibla lösningar, att de vid behov enkelt kan ändras för olika ändamål.


Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Integrationen borde effektiveras så att invandrarna snabbare blir en del av vårt samhälle. När människor kommer hit vill de främst börja jobba, känna sig trygga och göra rätt för sig. Därför borde de genast komma ut i förvärvslivet. De kunde verka som lärlingar/hjälpredor tillsammans med ordinarie arbetstagare och då se hur man arbetar hos oss och samtidigt snappa upp ord och yrkesuttryck och samtidigt höra vårt språk. Samtidigt får de kontakt med "infödingarna" och blir en del av vårt samhälle. Inlärningen av språket blir också snabbare.

Läs mer i vårt valprogram ›