Hilkka Aura

578

"Att samarbeta och acceptera olikheter ligger till grund för välmående."

Jag har jobbat som ämneslärare i svenska och tyska i högstadiet och de sista 20 åren i gymnasiet. Inom skolvärlden har jag haft glädje av att umgås med olika människor i alla åldrar. Under mina arbetsverksamma år var jag aktiv i Pohjola-Norden- och Unicef-föreningar samt mina barns skolas föräldraförening "Hem och skola".
Efter pensioneringen började jag lära invandrare i finska i projektet "Luetaan yhdessä"/"Vi läser tillsammans". Motion, kulturevenemang och litteratur är också mina intresseområden.

Namn: Hilkka Aura
Födelseår: 1948
Kommun: Vanda
Hemort: Heidehof
Titel: Pensionär, FM
E-post: hilkka.aura@elisanet.fi
Tel: +358503414403
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Seniorerna borde ha möjlighet att välja om de vill bo hemma eller i ett servicehem. Sjukvården och andra tjänster tillgängliga på ens eget modersmål (finska/svenska).

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Satsa på de ungas välmående. Kurator-, psykolog- och andra stödtjänster tillgängliga i egen kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Förbättra integrationen genom att öka på arbetsmöjligheter för invandrare. Arbetet stöder språkinlärningen. Satsa på samarbete mellan kommunen och arbetsgivare.

Läs mer i vårt valprogram ›