Hilkka Aura

"Att samarbeta och acceptera olikheter ligger till grund för välmående."

Jag har jobbat som ämneslärare i svenska och tyska i högstadiet och de sista 20 åren i gymnasiet. Inom skolvärlden har jag haft glädje av att umgås med olika människor i alla åldrar. Under mina arbetsverksamma år var jag aktiv i Pohjola-Norden- och Unicef-föreningar samt mina barns skolas föräldraförening "Hem och skola".
Efter pensioneringen började jag lära invandrare i finska i projektet "Luetaan yhdessä"/"Vi läser tillsammans". Motion, kulturevenemang och litteratur är också mina intresseområden.

Namn: Hilkka Aura
Födelseår: 1948
Kommun: Vanda
Hemort: Heidehof
Titel: Pensionär, FM
E-post: hilkka.aura@elisanet.fi
Tel: +46503414403
Medlem i :

Viktiga politiska frågor